• Chromosome Medium M Kemik İliği besiyeri

Chromosome Medium M Kemik İliği besiyeri

Medyumlar
CHROMOSOME MEDIUM M Chromosome Medium M, kemik iliği kültürü için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş bir üründür. Numune/sıvı hacmi ile kültür yüzeyi arasında hesaplanarak sonuçlandırılmış bir oran mevcuttur ve ince bir şekilde hesaplanmış olan medyum formülü sayesinde optimal mitotik endeks elde edilir. Metafaz sayısı ve kromozom kalitesi diğer standart besiyerlerine kıyasla çok daha üstündür. 100 ml’lik ŞİŞE FORMUNDA SATIŞA SUNULMUŞTUR.
Product code :

Downloadable Files

Technical document Download