Glia Medikal, yeni internet sitesi ile hizmetlerine devam ediyor... x

Hakkımızda

1994 yılında kurulan Glia Medikal Ltd, kuruluşundan itibaren genetik teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki en yeni ve gelişmiş ürünlere sahip firma ve markaları bünyesine katmıştır. Tek yetkili olarak temsil ettiği bu firmaların ürünleri çok çeşitli olup, bir genetik laboratuvarının ihtiyaçları açısından tamamlayıcı niteliğe sahiptir.

Belirttiğimiz ürün grubu, uzmanlarımıza doğum öncesi ve sonrası dönemlerdeki genetik ile ilgili çeşitli rahatsızlıkların teşhisini koyabilmelerini sağlamakta ve özellikle doğum öncesi elde edilen genetik bilgi sayesinde doğacak bebeğin sağlığı hakkında çok değerli veriler sunabilmektedir. Ayrıca bu ürünler sayesinde başta lösemiler olmak üzere çeşitli kanser vakalarının teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlarımıza ve tedavi edecekleri vakalarına hayati değeri olan daha isabetli, daha kısa süren böylece daha ekonomik olabilen önemli çözümler sağlamaktadır.

Temsil ettiğimiz firmaların ürünleri, FISH probları; bilgisayarlı kromozom ve FISH görüntüleme, analiz ve tarama (Metacyte-Msearch) sistemleri; amnion, kemik iliği, lenfosit için çeşitli üreme medyumları; sitogenetik ve FISH laboratuarları (genetik laboratuarlar) için gerekli olan özel( spesifik) cihazlar; aCHG ve mikrolazer diseksiyon sistemlerinden oluşmaktadır.